Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Zakończenie związku małżeńskiego jako najlepsze z możliwych sposobów na ułożenie sobie życia

Prawo i podatki


Małżeństwo powinno cechować się wiernością, miłością i zrozumieniem. Między parterami musi występować wspólna więź gospodarcza. Partnerzy powinni omawiać wspólnie istotne decyzje a jeżeli posiadają dzieci, dbać o ich dobro. Jest również szereg kwestii prawnych, o których małżonkowie nie wiedzą. Przykładowo mało kto wie o tym, że uzyskane z wynagrodzenia należności wchodzą do majątku wspólnego małżonków, nie ma przy tym znaczenia na który rachunek bankowy wpłyną – pod warunkiem jednak, że małżonkowie nie zmienili ustawowej wspólności małżeńskiej. Wszelkie niejasności powinien rozwiązać radca prawny Olsztyn od rozwodów.


Zakończenie związku często jest najbardziej właściwym skutecznym środkiem, jeżeli w małżeństwie ma miejsce przemoc domowa , co powoduje następnie, że wygasa szacunek do drugiej osoby. Niestety jeżeli z takiego związku urodziły się dzieci, cierpią one najmocniej, będąc świadkami kłótni partnerów.Gdy powyższa sytuacja będzie miała miejsce, Często najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie patologicznego związku i rozpoczęcie wszystkiego na nowo.

Jak powinnam przygotować się do zakończenia związku ?

Różne mogą być podstawy orzeczenia rozwodu. Można chcieć rozwodu z winy drugiego małżonka lub rozwodu bez orzekania o winie. Sąd prowadzący sprawę może także orzec, iż małżeństwo zostanie rozwiązane z winy obydwojga małżonków. Tryb rozwiązania małżeństwa wywiera przede wszystkim skutek w sferze alimentacyjnej pomiędzy małżonkami, ponieważ w sytuacji uzyskania wyroku rozwodowego z wyłącznej winy drugiego małżonka, żądanie od niego alimentów na rzecz małżonka niewinnego jest znacznie prostsze. Z tego też powodu, bardzo ważne jest aby strona w postępowaniu przed sądem reprezentowany był przez adwokata. Tego rodzaju rozwiązanie gwarantuje, że małżonek niewinny będzie poprawnie reprezentowany i powinien się czuć spokojnie.

Zarówno gdy zamierzasz skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii jak i w sytuacji gdy chcesz samodzielnie występować w sądzie, należy zebrać i przygotować odpowiednie dowody, które będą źródłem orzekania w sprawie.
Do takich dowodów możemy zaliczyć przede wszystkim : zdjęcia, dokumenty, świadków, nagrania video a nawet screenshoty z portali randkowych. Od tego jak silnymi środkami dowodowymi dysponujemy zależeć będzie w głównej mierze orzeczony przez sąd okręgowy wyrok. Jak się okazuje rozwód Olsztyn nie jest prostym postępowaniem.
Bez względu więc czy wina jest obydwojga małżonków czy tylko po jednej stronie, najistotniejszym jest zakończenie takiego związku i rozpoczęcie życia na nowo. Z powyższego wynika, że prawnik od rozwodów w Kętrzynie, zwłaszcza gdy rozwód Kętrzyn okazać się może skomplikowany, staje się konieczny.

Nowa sytuacja umożliwia wiele nowych możliwości, włącznie z kolejnym zawarciem małżeństwa i znalezieniem szczęścia z nowym partnerem.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Czy spółki partnerskie obowiązane są do zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych ?
Prawo i podatki

Do 31 X 2021 r. lista podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmowała głównie spó...
Duża ilość frankowiczów cierpi z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej.
Prawo i podatki

Dużo ludzi zostało na przysłowiowym lodzie, biorąc kredyt we frankach szwajcarskich. Coraz więcej spraw sądowych dotyczących kredytu frankowego...