Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym

Odszkodowania powypadkowe


Krajowe drogi są nieustannie jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Pomimo zmniejszającej się liczby wypadków, wciąż jest ich zbyt dużo. Co zrobić, jeśli jesteś uczestnikiem wypadku drogowego ? Naturalnie, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi problem odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o potencjalnych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za wydatki poniesione w związku z opieką medyczną. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, stracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty powiązane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą poważnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele opcji upominania się o stosowne roszczenia, które określone są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie kosztów, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do pracy. Ważne w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też udowodnienie poniesienia strat finansowych w związku z utratą wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż kwoty wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie starać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mówimy o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali ciężkich obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można występować przed upływem 20 lat. Osoby, które odniosły szkodę lub obrażeń w skutek zdarzenia drogowego, powinny samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę kolizji, albo może to zrobić za nich pełnomocnik do spraw odszkodowań. Prawo wprost wskazuje, że zakład ubezpieczeń jest zobowiązana by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od momentu, w którym dane roszczenie zostało zgłoszone. W sytuacjach, gdy ubezpieczyciel z określonego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wskazanych powyżej trzydziestu dni, jest on zobowiązany do pisemnego wyjaśnienia powodów takiej sytuacji.

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Poszkodowani w kolizjach samochodowych coraz częściej zlecają analizę swoich spraw profesjonalistom.
Odszkodowania powypadkowe

Każdego roku na lokalnych drogach umiera wiele uczestników ruchu drogowego. Spowodowane jest to przez wiele czynników. Jednym z najważniejszych z ...
Poszkodowani w kolizjach samochodowych coraz częściej zlecają analizę swoich spraw kancelariom prawnym.
Odszkodowania powypadkowe

W przypadku kolizji drogowej dobrze wiedzieć, że kwestię ewentualnych odszkodowań dokładnie określa prawo. Oprócz zadośćuczynienia majątkowe...