Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

W jaki sposób będzie ponosił odpowiedzialność rowerzysta po spożyciu alkoholu

Prawo i podatki


Czy jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Wielu może to zadziwić, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że doświadczeni prawnicy udzielający porad prawnych online zawsze mogą przeanalizować Twoją sytuację prawną.
Opisując ze szczegółami: zgodnie z nowelizacją ustawy o kodeksie postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, prowadzenie, w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środka odurzającego, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż mechaniczny, nie stanowi już przestępstwa, a zaledwie wykroczenia. Warte uwagi są sprawy, w których poruszający się rowerem pod wpływem alkoholu został skazany w myśl wcześniejszej kwalifikacji czynu jako przestępstwa, a w następnej kolejności doszło do zmiany wyroku w oparciu o korektę kwalifikacji z przestępstwa na wykroczenie. Zdarzyło się tak w przypadku apelacji złożonej w 2014 r. przez adwokata oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny w 2013 r. W wyniku nowelizacji w prawie, apelacja obrońcy oskarżonego poskutkowała zmianą sytuacji procesowej oskarżonego. Zdaniem Sądu Odwoławczego, okoliczności wydania wyroku o popełnieniu przestępstwa uległy przedawnieniu w związku z korektą zapisów na etapie sądowego postępowania między instancyjnego. Zważywszy na wspomniany czyn oskarżonego, który polegał na prowadzeniu w dniu 26 lutego 2012 roku, roweru po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości, należało w danym momencie zakwalifikować go jako wykroczenie. Podejmując się przedstawionej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu, Sąd Okręgowy zmuszony był umorzyć postępowania karne w tym zakresie wobec przedawnienia orzekania, gdyż zgodnie z nową wykładnią prawa, karalność wykroczenia przestaje obowiązywać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, zaś jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zaistnienia czynu. Na skutek tego, karalność czynu który był przypisany oskarżonemu, ustała w lutym 2014 roku, co na skutek tego poskutkowało całkowitym umorzeniem postępowania sądowego w zakresie opisanego czynu. Zważywszy na zmianę kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez oskarżonego, Sąd Odwoławczy zdecydował, że odwołanie była zasadna. Ponadto, o kosztach postępowania sądowego orzeczono właściwie do obowiązujących zapisów prawa, biorąc pod uwagę stan majątkowy oskarżonego. Oprócz tego zasądzono wypłatę wynagrodzenia dla adwokata - obrońcy z urzędu oskarżonego w oparciu o stawki minimalne, biorąc pod uwagę obszar jego pracy.
Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy pojawią się wątpliwości prawnik online wytłumaczy wszystko, a także wskaże możliwe rozwiązania.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Zakończenie małżeństwa z winy drugiego małżonka.
Prawo i podatki

W ostatnich latach wzrasta w Europie i w Polsce liczba małżeństw kończących się rozwodami. Tak, jak zagranicą, tak i w naszym kraju najczęstsz...
Radca prawny doradzi także w przedmiocie zawiłości prawnych odnoszących się do uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu.
Prawo i podatki

Każdy z nas spotkał się z wiadomościami o wybrykach i burdach z udziałem pseudokibiców. Najczęściej używanym terminem jest w wypadku takich z...