Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

W jaki sposób będzie ponosił odpowiedzialność rowerzysta po spożyciu alkoholu

Prawo i podatki


Czy jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Wielu może to zdziwić, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że doświadczeni prawnicy udzielający porad prawnych online zawsze mogą przeanalizować Twoją sytuację prawną.
Bardziej szczegółowo: zgodnie z nowelizacją ustawy o kodeksie karnym oraz pojedynczych innych ustaw, prowadzenie, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, na drodze publicznej, w strefie określonej jako zamieszkana lub w strefie ruchu innego pojazdu niż mechaniczny, nie jest określane już mianem przestępstwa, a tylko wykroczenia. Ciekawe są sprawy, w których kierujący rowerem pod wpływem alkoholu został skazany w myśl poprzedniej kwalifikacji czynu jako przestępstwa, a w następnej kolejności doszło do zmiany decyzji sądu w oparciu o zmianę kwalifikacji z przestępstwa na wykroczenie. Zdarzyło się tak w przypadku apelacji złożonej w 2014 r. przez adwokata oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny w 2013 r. W wyniku zmian w prawie, apelacja obrońcy oskarżonego skutkowała zmianą sytuacji procesowej oskarżonego. Zdaniem Sądu Odwoławczego, okoliczności zasądzenia wyroku o popełnieniu przestępstwa uległy przedawnieniu w związku z korektą zapisów na etapie sądowego postępowania między instancyjnego. Z uwagi na wspomniany czyn oskarżonego, opierał się na użytkowaniu w dniu 26 lutego 2012 roku, roweru po drodze publicznej w stanie odurzenia, konieczne było by w bieżącym momencie zakwalifikować go jako wykroczenie. Podejmując się opisanej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego kierującego pojazdem, Sąd Okręgowy musiał umorzyć postępowania karne w tym zakresie wobec przedawnienia orzekania, gdyż zgodnie z nowelizacją prawa, karalność wykroczenia ustaje, w wypadku gdy od czasu jego popełnienia minął, zaś jeżeli w tym okresie rozpoczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. Na skutek tego, karalność czynu który był przypisany oskarżonemu, ustała w lutym 2014 roku, co na skutek tego poskutkowało całkowitym umorzeniem postępowania sądowego w zakresie opisanego czynu. Zważywszy na zmianę kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez oskarżonego, Sąd Odwoławczy zasądził, że apelacja była słuszna. Oprócz tego, o kosztach postępowania sądowego orzeczono właściwie do określonych zapisów prawa, mając na uwadze stan majątkowy oskarżonego. Ponadto zasądzono wypłatę wynagrodzenia dla adwokata - obrońcy z urzędu oskarżonego w oparciu o stawki minimalne, biorąc pod uwagę obszar jego pracy.
Należy również pamiętać, że w przypadku gdy pojawią się wątpliwości prawnik online wytłumaczy wszystko, oraz wskaże możliwe rozwiązania.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Otrzymałem pozew o rozwód co należy zrobić.
Prawo i podatki

Rozwód nigdy nie jest prostą czynnością, powoduje wiele nerwów i nieprzyjemności, trzeba jednak głównie pamiętać o stosownych szczegółach....
Kredyty frankowe - co można zrobić ?
Prawo i podatki

W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu udzielonego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin N...