Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Rząd planuje uchwalić Polski Ład

Biznes i finanse


Najnowsze plany PIS zakłada uchwalenie Polskiego Ładu. Będzie on zakładał wprowadzenie wielu zmian w obowiązujących rozwiązaniach prawnych.

Dodatkowo modyfikacji poddane zostaną pozostałe przepisy prawa dotyczące firm. Na przykład zmieniony zostanie limit do wysokości, którego przedsiębiorca będzie mógł dokonywać płatności gotówką. Modyfikacje te dotyczyć będą wszystkich przedsiębiorców od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej po zwykłą jednoosobową działalność gospodarczą. Powinno się również zaznaczyć, że w przypadku gdy zostanie on wprowadzony w życie duża ilość samozatrudnionych straci finansowo, z powodu nowych obciążeń.

Warto jest by przedsiębiorcy przeczytały o wadach i zaletach wprowadzanych zmian

Sprawdź czy:
Przeczytaj o TOP 5 zaletach spółki z o.o..