Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Rozwód w Olsztynie gdzie wytoczyć powództwo

Prawo i podatki


Rozwody to dość często występujący rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich spraw rośnie w całej Polsce, przy czym w nieco szybszym tempie w dużych miastach takich jak np. Olsztyn. W trakcie rozwodu sąd musi rozważyć wszystkie argumenty przedstawione przez strony sporu. Zwyczajowo dotyczą one spraw majątkowych, a w przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków niepełnoletnich dzieci, także kwestii sprawowania praw rodzicielskich i zagadnienia jakim są alimenty. Olsztyn i w tym wypadku wypada pod tym względem podobnie do innych polskich miast. Bez względu na treść sporów rozwodowych lub miejsce w którym znajduje się sąd zajmujący się sprawą rozwód Olsztyn przebiega z grubsza według ściśle określonego przez prawo rodzinne schematu. Jak wygląda on w realnym życiu?

Na początku, jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu okręgowego - czyli takiego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, pozew o rozwód. W pozwie tym muszą znaleźć się oprócz wszystkich danych formalnych informacje o tym, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, lub argumenty powoda lub powódki, jeśli chce on /ona rozwodu z orzeczeniem o winie. W pozwie takim musi się też znaleźć informacja o potencjalnym niepełnoletnim dziecku posiadanym przez małżeństwo. W dalszej kolejności pozwany małżonek wnosi do sądu swoją odpowiedź na pozew. Musi wykazać w niej, czy zgadza się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy nie. Potwierdza też informacje dotyczące posiadania niepełnoletnich dzieci. W dalszej kolejności sąd wyznacza termin rozprawy rozwodowej, na którą wezwanych zostaje obydwoje małżonków, którzy będą przesłuchiwani w charakterze stron. W trakcie owego przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy stron, jeżeli tacy biorą udział w rozprawie) zadaje pytania celem określenia, czy naprawdę pomiędzy stronami nastąpił trwały i nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego. Po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i wysłuchuje argumentów stron. Małżonkowie wygłaszają swoje opinie a następnie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i czekają na ogłoszenie wyroku.

W chwili, gdy sąd podejmie decyzję, małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie odczytany zostaje im wyrok. W sytuacji, w której sąd uzna, że dane, które uzyskał podczas wspomnianego przesłuchania stron, są wyczerpujące i pozwalają na ustalenie trwałego i całkowitego rozkładu pożycia, ogłasza rozwód. Jeśli żadna ze stron nie żąda uzasadnienia wyroku, i nie wnosi apelacji, wyrok staje się prawomocny. Rozwód w Olsztynie możliwy jest po wytoczeniu przez powoda powództwa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Prawnicy z Kętrzyna udzielają bezpłatnych porad prawnych.
Prawo i podatki

Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa odnosząca się do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona również znowel...
Radca prawny jako specjalista w zakresie spraw rozwodowych.
Prawo i podatki

Kancelaria radcowska to miejsce kojarzące się z prestiżem. Zwyczajowo w prestiżowej lokalizacji, w zadbanym budynku, przy ulicy która dobrze si...