Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Olej opałowy - czy należy płacić akcyzę

Olej napędowy i opałowy


Olej opałowy to temat która mało komu wydaje się wymagająca uwagi. Okazuje się jednak, że brak wiedzy dotyczącej właściwego zastosowania takiego oleju i związanych z tym podatków, które są odprowadzane w przypadku prowadzenia firmy może prowadzić do istotnych konsekwencji. Przykładem może być postępowanie rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w 2009 roku, w której sąd wydał wyrok nakazujący określonemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usługowemu z Ostródy zapłacenie podatku właściwego olejom napędowym. Postępowanie polegało na zaskarżeniu przez przedsiębiorstwo z Ostródy decyzji organów podatkowych, wskazujących zapłatę podatku odpowiedniego dla oleju napędowego, pomimo użycia oleju opałowego w Ostródzie. W myśl odpowiednich zapisów ustawy o podatku akcyzowym, zużycie oleju opałowego na cele napędowe prowadzi do powstania obowiązku uiszczenia akcyzy wg stawki obowiązującej dla paliw silnikowych. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależało od ustalenia, czy olej opałowy wykorzystany przez podatnika do zasilenia agregatów chłodniczych w naczepach samochodowych został zużyty do celów opałowych, czy też do celów napędowych. W tym pierwszym przypadku mogłaby znaleźć zastosowanie stawka podatku ustanowiona dla olejów opałowych, w tym drugim – dla paliw silnikowych. Ważne jest tutaj, iż ani prawa Unii Europejskiej ani prawo krajowe nie dokonują dokładnego rozróżnienia na paliwa silnikowe i paliwa do ogrzewania, przykazując w związku z tym, zastosowanie stawek podatkowych w zależności od tego w jaki sposób paliwo to zostało faktycznie wykorzystane. W rzeczywistości bowiem,przeznaczeniem zużycia paliwa było napędzenie pracy silnika spalinowego, a nie wygenerowanie ciepła. Na fakt ten nie ma wpływu to, iż energia, która została wytworzona przez silnik została użyta do napędzenia innego mechanizmu, którego z kolei rolą było utrzymanie konkretnej temperatury. W niniejszej sprawie, olej opałowy z Ostródy zużyty został przez wspomniane przedsiębiorstwo z siedzibą w Ostródzie do napędzenia agregatów chłodniczych czyli niezgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Sąd wydał wyrok, mówiący, że organy kontroli podatkowej wskazując firmie uiszczenie określonego podatku, postąpiły właściwie. Zgodnie z prawem, a dokładnie zapisów ustawy o podatku akcyzowym,zużycie oleju jakim jest olej opałowy do celów napędowych wytwarza powstanie obowiązku uiszczenia akcyzy wg stawki, która jest właściwa dla paliw silnikowych.


Przeczytaj również w kategorii: olej-napedowy-i-opalowy

Nowoczesne metody ogrzewania lokali użytkowych
Olej napędowy i opałowy

Olej opałowy to surowiec, który wspaniale może nadawać się do ogrzewania nie tylko wielkopowierzchniowych budynków, ale i spełnia swoją rolę ...
Sprawdź czy wiedziałeś to o Braniewie.
Olej napędowy i opałowy

Braniewo to miasto położone na obu brzegach rzeki o nazwie Pasłęka, w bliskiej odległości od ujścia do Zalewu Wiślanego. Biznes w Br...