Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Obsługa prawna spółek handlowych

Biznes i finanse


Obsługa prawna spółek prawa handlowego


Prawo spółek handlowych to obszerna dziedzina. Prawo spółek handlowych jest jednym z rodzajów prawa cywilnego lub prawa handlowego, które obowiązują na terenie naszego kraju. Prawo spółek zawiera regulacje prawne w ramach, których spółki są tworzone,zarządzane i w ramach których, spółki owe są likwidowane, lub też przekształcane. W powszechnej świadomości funkcjonuje wiele nazw takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka s.a. To skróty odnoszące się odpowiednio do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej. Inne typy tego rodzaju podmiotów, w przypadku których w grę wchodzi obsługa prawna spółek to: spółki: partnerskie, jawne, spółki komandytowe lub komandytowo–akcyjne. Kodeks spółek handlowych to zbiór przepisów dotyczących tego, jak działają spółki prawa handlowego, takie jak, co wie każdy prawnik, spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo–akcyjna, spółka z o.o. oraz spółka s.a. Przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych regulują dogłębnie tryby prowadzenia operacji kapitałowych dokonywanych na spółkach. Jeszcze innym kodeksem, w którym możemy znaleźć przepisy, które wpływają na to jak wygląda obsługa prawna spółki jest Kodeks cywilny. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy w nim przepisy dotyczące spółek cywilnych. Począwszy od jej założenia przez sposób w jaki muszą być podejmowane decyzje leżące w gestii wspólników spółki cywilnej, w jaki sposób spółka taka może prowadzić interesy z innymi podmiotami aż po proces postawienia spółki w stan likwidacji. Prawo spółek handlowych zawarte w Kodeksie cywilnym zawiera również wiele przepisów odnoszących się do ogólnych norm według których przebiega funkcjonowanie osób prawnych lub podmiotów o tzw. podmiotowości prawnej. W każdym przypadku, jeśli chodzi o dziedzinę jakim jest obsługa prawna spółek, nieodzowny jest dobry prawnik. Spółka, to bowiem specyficzny rodzaj podmiotu gospodarczego, którego funkcjonowanie reguluje szereg szczegółowych przepisów. W przypadku jakichkolwiek sytuacji konfliktowych pomoc prawnika jest niezbędna. Często dochodzi bowiem do sporów między wspólnikami takich podmiotów jak spółka z o.o. albo na przykład spółka s.a. Również codzienna obsługa prawna spółek wymaga współpracy z kompetentnym prawnikiem.

Szkolenia online z prawa handlowego


Sprawdź jak istotne są szkolenia online dotyczące tematyki spółek prawa handlowego. Dzięki szkoleniom online będziesz mógł zwiększyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego. Już teraz skorzystaj ze szkoleń online, prowadzonych przez doświadczonych radców prawnych.

Przeczytaj również w kategorii: biznes-i-finanse

Czy szkolenia online stają się popularne?
Biznes i finanse

Ostatnimi czasy coraz bardziej popularne a
Obsługa prawna spółek handlowych
Biznes i finanse

Obsługa prawna spółek prawa handlowego


Prawo spółek handlowych to obszerna dziedzina. Prawo spółek handlowych jest jednym z rodza...