Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Najnowszy wzór formularza VAT-26

Biznes i finanse


Przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą winny przestrzegać wielu zasad obowiązujących w krajowym prawie. Wymogi te zalicza się do prawa gospodarczego oraz prawa spółek. Jednym z takich przepisów jest obowiązek zgłaszania organom skarbowym informacji dotyczących wykorzystywania pojazdów wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Od pierwszego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku zmienił się załącznik wskazujący wzór formularza VAT-26, który będzie miał zastosowanie do wydatków poniesionych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą po dniu 01 października 2021. Zobacz więcej na: prawo spółek handlowych

Przeczytaj również w kategorii: biznes-i-finanse

Rząd planuje uchwalić Polski Ład
Biznes i finanse

Najnowsze plany PIS zakłada uchwalenie Polskiego Ładu. Będzie on zakładał wprowadzenie wielu zmian w obowiązujących rozwiązaniach prawnych. ...