Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Małżonek wyłącznie winny a zasądzenie alimentów dla małżonka niewinnego

Prawo i podatki


Kobiety i mężczyźni zakładają związki małżeńskie z z wielu powodów. Jedni się kochają inni kalkulują i wybierają rozwiązanie, które jest dla nich najkorzystniejszy . W tym drugim rozwiązaniu emocje rzadko odgrywają główną rolę. Związki , mające za podstawę suchą kalkulację mogą się opierać głównie na wspólnym szacunku. Jak się okazuje szacunek okazuje się wystarczając aby dwoje małżonków współżyło ze sobą w spokoju i poszanowaniu. Biorąc pod uwagę jednak sytuację osób z takich związków zaznaczyć powinno się, żeurodzenie się potomstwa rzadko dobrze wpływa na taki związek. Zdarza się, że partnerzy w tej sytuacji normalnie oddalają się od siebie. Niekiedy wystarcza drobny problem aby związek się rozpadł a partnerzy rozpoczęli życie jako dwie osobne osoby. W sytuacji gdy nie występuje wspólnota majątkowa, uczuciowa i gospodarcza, czyli w sytuacji wystąpienia całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego można zastanowić się na wystąpieniem z pozwem rozwodowym. Wszelkie wątpliwości powinien wyjaśnić radca prawny Olsztyn od rozwodów.
W polskim prawie, odmiennie od sporej części europejskich państw, rozwodów udzielają sądy okręgowe. Tego rodzaju rozwiązanie świadczy, że polski ustawodawca bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego procesu skoro przekazał takie uprawnienia sądom okręgowym, które przeważnie rozpatrują sprawy poważnego kalibru.

Czy będąc pozwanym w sprawie o rozwód uprawniona jestem w tym samym procesie złożyć niezależny pozew rozwodowy ?

W czasie procesu rozwodowego, gdy powód wystąpił do sądu z pozwem o orzeczenie rozwodu, pozwany uprawiony jest do wniesienia swojego własnego stanowiska. Prawo do tego wynika z art. 439 § 3 kodeksu postępowania cywilnego na mocy którego pozwany w sprawie o rozwód może także żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separację uprawniony jest także żądać separacji albo rozwodu. W takiej sytuacji dojść będzie musiało do rozpatrywania dwóch stanowisk stron w trakcie tego samego procesu, gdyż po wniesieniu pierwszego pozwu przepisy zabraniają wytaczania innych, niezależnych od pierwotnej sprawy, spraw o rozwód. Od prawa do żądania rozwodu odrębnym pozwem należy odróżnić wyłączenie uprawnienia drugiej strony do wniesienia pozwu wzajemnego. Jest to odrębna konstrukcja prawna jednak w sprawach dotyczących orzeczenia rozwodu niedopuszczalna. Jak więc widać rozwód Olsztyn nie jest łatwym postępowaniem.
Bez względu na to czy wina jest po obydwu stronach czy wyłącznie po jednej stronie, najważniejszym jest zakończenie takiego związku i rozpoczęcie nowego etapu życia. W związku z powyższym radca prawny od rozwodów w Kętrzynie, zwłaszcza gdy rozwód Kętrzyn okazać się może trudny, staje się niezbędny.

Nowa sytuacja umożliwia cały szereg możliwości, włącznie z ponownym zawarciem związku małżeńskiego i znalezieniem szczęścia z nowym partnerem.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Nowatorskie porady prawne przez internet wchodzą na rynek w coraz szybszym tempie
Prawo i podatki

W XXI wieku świadczenie usług prawnych ewoluowało. W odróżnieniu do lat osiemdziesiątych ze świecą szukać radcę prawnego, który nie wykorzy...
Wina drugiego małżonka jako przyczyna orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winy drugiego małżonka
Prawo i podatki

Powódka żądała zasądzenia od męża 2000 zł tytułem przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, miesięcznie.