Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Dochodzenie odszkodowań Giżycko ?

Odszkodowania powypadkowe


Kętrzyńskie ulice są w dalszym ciągu jednymi z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Pomimo zmniejszającej się liczby kolizji, wciąż jest ich wiele. Co zrobić, jeśli samemu jest się uczestnikiem wypadku drogowego ? Oczywiście, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi zagadnienie odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o ewentualnych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za wydatki poniesione w związku z opieką lekarską. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, utracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty występujące w zw. z opieką medyczną i rehabilitacją mogą istotnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele opcji upominania się o stosowne roszczenia, które określone są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie wydatków, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do kontynuowania pracy. Kluczowe w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też wykazanie poniesienia strat finansowych w związku z utratą dochodów. Należy pamiętać, iż środki wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie starać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mówimy o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali ciężkich obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można występować przed upływem 20 lat. Osoby, które odniosły szkodę bądź obrażeń w skutek zdarzenia drogowego, powinny samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę wypadku, albo może to zrobić za nich pełnomocnik do spraw odszkodowań. Ustawodawstwo wprost wskazuje, iż zakład ubezpieczeń ma obowiązek by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od chwili, w której dane roszczenie zostało zgłoszone. W przypadkach, gdy zakład ubezpieczeń z pewnego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wspomnianych trzydziestu dni, jest on zobowiązany do pisemnego wyjaśnienia powodów takiej sytuacji.

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Pokrzywdzeni w wypadkach drogowych coraz częściej zlecają analizę swoich spraw kancelariom prawnym.
Odszkodowania powypadkowe

W województwie lubelskim, od jakiegoś czasu, ma miejsce coraz większa ilość zdarzeń drogowych. Zbyt często mają miejsca potrącenia ludzi na...
Zakłady ubezpieczeń często zaniżają odszkodowania poszkodowanym.
Odszkodowania powypadkowe

Kierowanie samochodem nigdy nie należało do najbezpieczniejszych. Corocznie na polskich ulicach zdarza się tysiące wypadków, w których osób kt...