Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Czy szkolenia online stają się popularne?

Biznes i finanse


Ostatnimi czasy coraz bardziej popularne a szkolenia prawne dla pracowników. Oddziaływanie na to ma zapewne pandemia COVID-19, która utrudnia normalne szkolenia. Gdy mówimy o szkoleniach prawnych mogą one być przeprowadzane online. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkolenia prawne są dostępne dla dużej ilości pracowników. Pamiętać również należy, że zakłady pracy poziom wiedzy swoich pracowników. Czego mogą dotyczyć szkolenia prawne?

  • konstruowania umów Biznes to Client
  • tematów związanych z obsługą spółki
  • tematów rodzinnych np.władzy rodzicielskiej Brak wiedzy z zakresu istotnych zagadnień prawnych może skutkować poważnymi sankcjami prawnymi.

    UOKiK wszączał postępowanie wobec Maffasion

    Przykładowo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie w sprawie wyjaśnienia czy Maffasion naruszyła zasady dotyczących naruszenia praw konsumentów. Sytuacji takich oszczędzić powinny dobre szkolenia prawne online, dzięki którym każdy słuchacz będzie wiedział jakie ma prawa i obowiązki.