Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Czy spółki partnerskie obowiązane są do zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych ?

Prawo i podatki


Do 31 X 2021 r. lista podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmowała głównie spółki, w tym spółkę z o.o., spółkę akcyjną czy spółkę jawną. Po tej dacie zakres podmiotów, na które został nałożony taki obowiązek rozszerzył się min. o fundacje i stowarzyszenia. Wysokości oraz zasady nakładania kar administracyjnych nie uległy zmianie. Pomiędzy takimi karami administracyjnymi najgroźniejszą jest kara pieniężna, która może wynosić nawet 1.000.000 zł. Z tego powodu podmioty te powinny wypełnić ciążący na nich obowiązek.

Lista nowych podmiotów obowiązanych do dokonywania zgłoszeń znajduje się na prawospolekhandlowych.pl Jeśli interesuje Cię obowiązek aktualizacji danych w CRBR i chciałbyś się dowiedzieć czy za brak aktualizacji tych informacji grożą jakieś sankcje odwiedź portal o spółkach z o.o.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Jaki jest termin CIT-8
Prawo i podatki

Rząd wydłużył termin do składania sprawozdania finansowego osób prawnych.
Sądy coraz częściej wydają wyroki w sprawach osób posiadających kredyty we frankach na ich korzyść.
Prawo i podatki

Znaczna ilość osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich znalazło się na skutek wahań kursowych w ciężkiej sytuacji. Należy pamięt...