Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

CRBR spółki z o.o. mają obowiązek aktualizacji informacji

Prawo i podatki


Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do CRBR powinny również do aktualizacji ich danych w takim rejestrze. Brak aktualizacji może spowodować nałożenia kary pieniężnej na ten podmiot.

Kto jest zobowiązany do wpisu do CRBR ?

Ustawodawca zobowiązał następujące firmy do dokonywania wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych :
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  proste spółki akcyjne
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Niedopełnienie obowiązku aktualizacji informacji w tym rejestrze może spowodować nałożenie na ten podmiot wysokiej kary pieniężnej.
  O konieczności aktualizacji takich danych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne przeczytasz na portalu prawospolekhandlowych.pl

 • Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

  Zmiana nazwiska małoletniego dziecka po rozwodzie z orzeczeniem winy ?
  Prawo i podatki

  Zarówno matki jak i ojcowie, po rozwodzie z orzeczeniem winy lub rozwodzie bez orzekania o winie głowią się czy mogą zmienić nazwisko niepełnol...
  prawnik dla Ciebie!
  Prawo i podatki

  W dzisiejszych czasach usługi prawne wstąpiły na wyższy poziom. W odróżnieniu do lat osiemdziesiątych nie łatwo byłoby znaleźć radcę prawn...