Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Co zrobić gdy gdy małżonek znęca się nad żoną

Prawo i podatki


Małżeństwo powinno charakteryzować się wiernością, miłością i zrozumieniem. Między kochającymi się osobami powinna występować także wspólna więź gospodarcza. Partnerzy powinni analizować wspólnie istotne decyzje a jeżeli mają potomstwo, dbać o ich dobrobyt. Występuje także szereg uregulowań prawnych, o których małżonkowie nie mają pojęcia. Na Przykład niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że uzyskane z wynagrodzenia należności wchodzą do majątku wspólnego małżonków, bez względu na to na jaki rachunek bankowy wpłyną – pod warunkiem jednak, że małżonkowie nie zmodyfikowali ustawowej wspólności małżeńskiej. Wszystkie wątpliwości powinien wyjaśnić radca prawny Olsztyn od rozwodów.


Czy będąc pozwanym w w sprawie rozwodowej uprawiony jestem w tym samym czasie złożyć własny pozew rozwodowy ?

Podczas rozwodu, gdy druga strona wystąpiła do sądu z pozwem o orzeczenie rozwodu, pozwany ma prawo do wniesienia swojego własnego stanowiska. Prawo do tego wynika z art. 439 § 3 kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym strona pozwana w sprawie rozwodowej może także żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separację uprawniony jest również aby żądać separacji albo rozwodu. W tej sytuacji dojdzie do analizy dwóch stanowisk stron w trakcie jednego procesu, gdyż po wniesieniu pierwszego pozwu kodeks postępowania cywilnego zabrania wytaczania odrębnych, niezależnych od pierwotnego powództwa, spraw o rozwód. Od uprawnienia do żądania rozwodu innym pozwem należy odróżnić pozbawienie prawa drugiej strony do wniesienia pozwu wzajemnego. Jest to odrębna konstrukcja prawna jednak w sprawach o rozwód niedopuszczalna. Jak się okazuje rozwód Olsztyn nie jest łatwym postępowaniem.
Bez względu więc czy wina leży po obydwu stronach czy wyłącznie po jednej stronie, najistotniejszym jest zakończenie takiego związku i rozpoczęcie życia na nowo. Z powyższego wynika, że radca prawny od rozwodów w Kętrzynie, zwłaszcza gdy rozwód Kętrzyn okazać się może skomplikowany, staje się niezastąpiony.

Nowa sytuacja daje cały szereg możliwości, włącznie z ponownym zawarciem związku małżeńskiego i odnalezieniem szczęścia z inną osobą.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Nowoczesne metody na zdobywanie dowodów nieuczciwości drugiego partnera
Prawo i podatki

Związek małżeński powinien charakteryzować się wiernością, miłością i poszanowaniem. Pomiędzy parterami musi występować wspólna wię...
Adwokaci online czekają na Twoje pytania prawne !
Prawo i podatki

Porady prawne przez Internet – czy to ma sens? Wielu ludzi nie jest przekonanyc...