Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Braniewo miasto powstałe w 13 wieku

Olej napędowy i opałowy


Braniewo to miejscowość położona na obu brzegach rzeki Pasłęki, w bliskiej odległości od ujścia do Zalewu Wiślanego. Biznes w Braniewie składa się przede wszystkim z niewielkich przedsiębiorców. Z dużych podmiotów prym wiedzie Browar Namysłów oraz fabryka mebli. Przez miasto prowadzi szerokotorowa oraz normalnotorowa linia kolejowa, dzięki czemu wybudowano w Braniewie terminale przeładunkowe. W Braniewie istnieje również szereg stacji paliw, które dystrybuują olej opałowy i olej napędowy. Dzięki temu przedsiębiorcy z Braniewa oraz okolic mogą zaopatrywać się w olej opałowy i olej napędowy w Braniewie u miejscowych dystrybutorów. To samo mogą czynić firmy z powiatu braniewskiego.

W początkach trzynastego wieku brzegi Zalewu zamieszkiwane były Warmów. Niektórzy historycy twierdzą, że już w latach 30 tego wieku. Krzyżacy ,który prowadził zdobywanie Prus utworzyli nad rzeką Pasłęką zamek z drewna. W obrębie zamku wkrótce powstała osada. Według niektórych badaczy, że osada i zamek stanęły na miejscu starego staropruskiego grodu.

Pierwsza osada braniewska przy zamkowa powstała około 1240 r. jednak praktycznie od razu została zdobyta i zniszczona przez Prusów. W połowie trzynastego wieku miastu nadano nazwę Brunsberg, która z czasem przybrała formę Braunsberg, co znaczyło gród lub zamek Brunona. Braniewo miało smutną historię, gdyż w 1261 roku obszar ten został zniszczony w wyniku II powstania pruskiego.

Braniewo jest najstarszym miastem na Warmii. Braniewo pełniło też rolę pierwszej siedziby biskupów warmińskich, dlatego też można je za pierwszą stolicę Warmii.

Przeczytaj również: Dystrybutor oleju napędowego w Braniewie

Przeczytaj również w kategorii: olej-napedowy-i-opalowy

Braniewo miasto powstałe w 13 wieku
Olej napędowy i opałowy

Braniewo to miejscowość położona na obu brzegach rzeki Pasłęki, w bliskiej odległości od ujścia do Zalewu Wiślanego. Biznes w Bran...
Giżycko - jedno z najwspanialszych miast w województwie warmińsko-mazurskim.
Olej napędowy i opałowy

Pierwotne miasto powstało pod koniec XVI stulecia, gdy książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern-Ansbach wystawił pierwszy przywilej, przyznaj...